آرم دفتر حفاظتی TopSecurity 90

کارفرما : دفتر حفاظتی TopSecurity 90

اندازه : ۱۰۰۰۰×۱۰۰۰۰ px

کیفیت کار : ۳۰۰dpi CMYK

جنس چاپ شده : ندارد

در این کار از مدارهای الکترونیکی برای نشان دادن  چشم الکترونیکی استفاده کرده ایم.

در وسط آرم قسمت مشکی از چشمی به نام شارینگان ایده گرفتیم که نشان دهنده دیدن همه چیز هست.