آرم – پیکتوگرام

کارفرما : شرکت گهر زرین فولاد

اندازه : ۱۰۰۰۰×۱۰۰۰۰ px

کیفیت کار : ۳۰۰dpi CMYK

جنس چاپ شده : ندارد

این شرکت با موضوع صنعتی فعالیت خود را شروع کرده و در آرم این شرکت از نماد صنعت و بلندپروازی استفاده کرده ایم.