لوگوی شرکت رهام صنعت نقش جهان

کارفرما : شرکت رهام صنعت نقش جهان

اندازه : ۱۰۰۰۰×۱۰۰۰۰ px

کیفیت کار : ۳۰۰dpi CMYK

جنس چاپ شده : ندارد

برای این شرکت به دلیل جهانی بودن نوع کار از تصویر قاره های کره زمین و چرخ دنده برای نمایش صنعتی بودن کار استفاده کرده ایم.