کالیگرافی شعر : ای جان جان جانم / تو جان جان جانی

طراح : یاسین کریمیان

اندازه : ۸۰۰۰×۸۰۰۰ px

کیفیت کار : ۳۰۰dpi RGB

جنس چاپ شده : ندارد