نمونه کارهای طراحی - کالیگرافی شعر دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

توضیحات پروژه
  • 0
  • 27 - 10 - 2017

کالیگرافی شعر : دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ / ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

طراح : یاسین کریمیان

اندازه : ۸۰۰۰×۸۰۰۰ px

کیفیت کار : ۳۰۰dpi RGB

جنس چاپ شده : ندارد