کالیگرافی شعر : دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ / ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

طراح : یاسین کریمیان

اندازه : ۸۰۰۰×۸۰۰۰ px

کیفیت کار : ۳۰۰dpi RGB

جنس چاپ شده : ندارد